Mr K.T.B. Salomons

Mr K.T.B. Salomons LinkedIN Mr K.T.B. Salomons E-mail Telefoon

k.t.b.salomons@salval.com
+31(0)70 351 21 24

Karin Salomons, medeoprichter van het kantoor, maakt deel uit van de maatschap Salomons van der Valk advocaten. Zij begon haar loopbaan in de advocatuur in Haarlem en in 1980 trad zij toe tot de maatschap Wladimiroff & Spong advocaten. Per 1 mei 2000 werd Salomons van der Valk advocaten  opgericht.

Mr Salomons studeerde aan de Universiteit Leiden met de privaatrechtelijke afstudeerrichting. Zij is vanaf 1974 advocaat en ontving daarvoor "De Steen der Wijzen”.

Dank zij haar ervaring en liefde voor het vak slaagt zij er in om gespecialiseerd te zijn in meerdere rechtsgebieden.

Karin Salomons is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht en de Vereniging voor Procesrecht. Zij is voorts 30 jaar lid geweest van de Commissie van Beroep Lager en Voortgezet Onderwijs.

In het verleden was zij voorzitter van de Jonge Balie Haarlem en lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Aan het woord Karin Salomons: "Van een goede advocaat wordt verwacht dat deze uitsluitend aan het belang van de cliënt denkt: Hoe kan binnen een redelijke termijn het beste resultaat met zo min mogelijk kosten worden bereikt.’’  

Ten aanzien van de rechtsgebieden
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht etc.
Vastgoedrecht
Medisch tuchtrecht en klachtrecht
Burenrecht en erfdienstbaarheden
Bouwrecht
Cassaties
Erfrecht