Mr A.L. Pöll

Mr A.L. Pöll LinkedIN Mr A.L. Pöll E-mail Telefoon

a.l.poll@salval.com
+31(0)70 351 21 24  +31(0)6 53 63 71 61

Mr A.L. Pöll (Aletta) is sinds 1 februari 2018 werkzaam bij Salomons van der Valk Advocaten. Zij heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichtingen strafrecht en civiel recht.

Na haar studie heeft zij zich toegelegd op het strafrecht. Zij is als griffier werkzaam geweest bij de rechter-commissaris in strafzaken, onder andere bij de afdeling die zaken op grond van de Wet Internationale Misdrijven behandelt. In 2008 is zij beëdigd als advocaat. Voordat zij in dienst trad bij Salomons van der Valk Advocaten werkte zij bij Taekema Harlequin Advocaten.

Aletta heeft tijdens haar advocaat-stage de Haagse pleitwedstrijden gewonnen en bij de landelijke pleitwedstrijden behaalde zij de derde plaats. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten geeft zij alles om samen met haar cliënt het maximale resultaat te behalen. Zij ziet in een zaak altijd de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden.

Aletta is gespecialiseerd in strafrecht en jeugdrecht. U kunt bij haar terecht met al uw strafzaken. Zij voert een overwegend commune strafpraktijk met onder meer vermogensdelicten, geweldsdelicten, zedendelicten en levensdelicten. Ook heeft zij zich bekwaamd in de behandeling van verkeersstrafzaken. Bovendien behandelt zij aan het strafrecht gelieerde zaken zoals beklagzaken van gedetineerden, vorderingen tot verlenging van TBS, beklagzaken tegen beslag of tegen invordering van het rijbewijs en zogenaamde artikel 12 procedures, waarin wordt geklaagd over een beslissing tot niet vervolging van het openbaar ministerie.

Met betrekking tot het jeugdrecht behandelt zij zowel jeugdstrafzaken als jeugdbeschermingszaken, zoals verzoeken tot gesloten uithuisplaatsing en ondertoezichtstellingen.

Voor spoedeisende zaken (zoals een aanhouding of een doorzoeking) is Aletta ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar op 06 - 53 63 71 61.