Onderneming & Arbeid

De advocaten van Salomons Van der Valk kunnen u, als ondernemer, bijstaan in een breed scala van zaken waarmee u in de bedrijfsvoering geconfronteerd kunt worden. Onze werkzaamheden omvatten onder meer het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden, distributie- en agentuurovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten, zoals voor de Openbare Vennootschap (voorheen vof en maatschap), de Commanditaire Vennootschap en de Stille Vennootschap.

Ook adviseren wij omtrent overnames, fusies en herstructureringen en begeleiden wij deze processen. Onze advocaten leveren maatwerk dat is toegesneden op uw onderneming en wensen. Indien nodig adviseren en procederen wij ook over geschillen voortvloeiend uit (de beƫindiging) van deze overeenkomsten, alsmede over bestuurdersaansprakelijkheid.

Uiteraard kunnen wij ondernemers ook bijstaan op het gebied van arbeidsrecht , vastgoed- en huurrecht.

Wij staan zowel ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf als grote ondernemingen, alsmede diverse non-profit instellingen bij.

Onze advocaten

Mr K.T.B. Salomons
Mr P.S. Kamminga
Mr A.H.M. van den Steenhoven
Mr N. Overeem
Jhr Mr N.J.M. Beelaerts van Blokland

Publicaties

Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement!