Vakantieverhuur, short stay en Airbnb; de regels in Amsterdam en Den Haag

15 januari 2018

Situatie in Amsterdam:

Sinds 1 oktober 2017 bestaat er in Amsterdam een meldplicht voor vakantieverhuur.  Alle hoofdbewoners  die incidenteel hun gehele woning aan toeristen verhuren zijn verplicht dit te melden aan de gemeente Amsterdam via een digitaal formulier.

Vakantieverhuur is in Amsterdam slechts onder voorwaarden toegestaan:

- De hoofdbewoner moet de woning  feitelijk als  hoofdverblijf hebben en er ook bij de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven te staan;

- Vakantieverhuur mag maximaal 60 dagen per jaar plaatsvinden (binnenkort waarschijnlijk 30 dagen);

- Er mag aan niet meer dan 4 personen worden verhuurd;

- Een woning van een woningcorporatie mag niet aan toeristen worden verhuurd.

Op overtreding van de meldplicht staat een boete van 6000 euro. Als er sprake is van overtreding van een of meer van de voorwaarden zoals hierboven omschreven dan wordt er een hogere boete opgelegd van 20.5000 euro.

Situatie in Den Haag: 

In Den Haag bestaat er geen meldplicht voor vakantieverhuur.  Er zijn echter wel regels voor vakantieverhuur. Deze staan vermeld op de website van de gemeente Den Haag en komen op het volgende neer.

- Alleen de hoofdbewoner van de woning mag de woning aanbieden voor vakantieverhuur;

- De woning of een deel er van mag alleen incidenteel aan toeristen verhuurd worden, het mag niet structureel, bijvoorbeeld niet ieder weekend of iedere maand;

- Er mag aan niet meer dan 4 personen worden verhuurd;

- De gasten mogen geen overlast veroorzaken;

- Er moet toeristenbelasting worden betaald;

Naast deze gemeentelijke regels moet er rekening worden gehouden met het volgende:

- Als u eigenaar bent van een appartement dan heeft u toestemming van de VVE nodig;

- Bij particuliere verhuur heeft u toestemming van de verhuurder nodig;

- Bij huur van een woningcorporatie mag er niet worden onderverhuurd.

De gemeente Den Haag geeft als redenen voor het opstellen van de regels dat woonruimte in Den Haag schaars is en gebruikt dient te worden om in te wonen. Het bieden van overnachting aan toeristen is wat anders dan 'wonen’. Wanneer woningen regelmatig of structureel worden verhuurd aan toeristen, worden ze onttrokken aan de woningvoorraad. Er is dan sprake van illegale hotels, aldus de gemeente Den Haag, met mogelijk ook overlast voor omwonenden en negatieve gevolgen voor de buurt. Daarnaast is dit oneerlijke concurrentie voor de hotels die wel aan de wet- en regelgeving voldoen. De gemeente controleert op woningonttrekking en handhaaft dan.  Helaas geeft de gemeente Den Haag niet bij hoeveel dagen er sprake is van incidenteel verhuren en bij hoeveel dagen er sprake is van structureel verhuren.

Let op!

Als u uw woning wilt verhuren aan toeristen is het aan te bevelen om de regels van de gemeente  na te gaan. Bij elke gemeente  is dit anders. 

Voor meer informatie over dit onderwerp en verhuur via Airbnb kunt u contact opnemen met Sabine Boellaard-Roeters van Lennep: s.boellaard@salval.com