Personen- en familierecht - Trouwen in 2018: huwelijkse regels op de schop

29 januari 2018

Indien wordt gehuwd zonder dat huwelijkse voorwaarden worden opgesteld door een notaris, ontstond tot voor kort vanaf de huwelijkssluiting een algehele gemeenschap van goederen. Met ingang van 1 januari 2018 is er een wet in werking getreden die tot gevolg heeft dat tussen partners die vanaf die datum in het huwelijk treden geen algehele gemeenschap van goederen meer bestaat, maar een beperkte gemeenschap van goederen. In deze bijdrage wordt een korte omschrijving gegeven van de gevolgen van de nieuwe wet.

Algehele gemeenschap van goederen - tot 1 januari 2018

Tot 1 januari 2018 trouwde men standaard in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden vanaf de huwelijkssluiting door boedelmenging gemeenschappelijk worden en bij een echtscheiding fifty-fifty verdeeld moeten worden. Dat geldt dus ook voor bezittingen en schulden die voor het huwelijk zijn opgebouwd.

Beperkte gemeenschap van goederen - vanaf 1 januari 2018

Bij huwelijken die  op of na 1 januari 2018 worden gesloten, is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden (bijvoorbeeld eigen spaargeld, kunst, een studieschuld) die één van de partners al vóór het huwelijk had, blijven privé. Bezittingen en schulden die voor het huwelijk al gezamenlijk waren (bijvoorbeeld een al eerder verkregen gemeenschappelijke woning met een hypotheekschuld), vallen wel in de gemeenschap. Tijdens het huwelijk gekochte spullen of aangegane schulden zijn ook gemeenschappelijk.
Voor een eigen bedrijf geldt dit ook; een onderneming die voor het huwelijk werd gedreven door één van de echtgenoten blijft privé, een onderneming die tijdens het huwelijk is opgericht valt in de gemeenschap. Dit heeft bij een echtscheiding tot gevolg dat de (waarde van de) onderneming in het eerste geval niet verdeeld hoeft te worden en in het tweede geval wel.
Ook op het gebied van erfrecht heeft de wet gevolgen. Een erfenis of een schenking die aan één van de echtgenoten toekomt valt bij de beperkte gemeenschap buiten de gemeenschap, ongeacht of erfenis/schenking voor of tijdens het huwelijk is verkregen.

Let wel op bij een ongelijke eigendomsverhouding. Echtgenoten die voor het huwelijk voor ongelijke delen gerechtigd zijn in een gemeenschappelijk goed, zijn door het huwelijk voor een gelijk aandeel gerechtigd in dat goed. Indien de partners voor het huwelijk een woning in mede-eigendom bezaten in een verhouding van bijvoorbeeld 70/30, dan wordt die verhouding zonder huwelijkse voorwaarden door het huwelijk 50/50.

Met de nieuwe wet is het dan ook van groter belang geworden om aan te kunnen tonen van wie de bezittingen en schulden zijn.

Wilt u toch alles samen delen en het vóór 1 januari 2018 geldende vermogensregime van toepassing laten zijn? Dan zult u huwelijkse voorwaarden moeten laten opstellen bij een notaris waarin u de afspraken hierover opneemt. 

Twee regimes

De wetswijziging geldt alleen voor mensen die in of na 2018 gaan trouwen. De "oude” algehele gemeenschap van goederen blijft van toepassing op huwelijken die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten. Voor die mensen verandert er dus niets.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Maartje Wierstra: wierstra@salval.com.