Strafrecht - Uitnodiging voor politieverhoor

24 oktober 2018

Mr A.L. Pöll  Mr M.L. Wierstra  Mr C.P. Wesselink-Van Dijk

Als strafrechtadvocaten zien en horen wij steeds vaker dat verdachten door de politie, per brief of telefonisch, worden uitgenodigd voor verhoor. Dit in plaats van de situatie dat de verdachte wordt aangehouden en vastgezet voor verhoor.

Dit komt over als een geste, een aardig gebaar, van de politie. Het is als verdachte uiteraard fijner om zelf naar het bureau te mogen gaan en na verhoor weer naar buiten te wandelen dan om op een onverwacht moment te worden opgehaald en vastgezet. Dit is dan ook de reden dat veel mensen gewoon vrijwillig naar het politiebureau gaan en hun verklaring afleggen.

Maar pas op! Er kleven nadelen aan.

Een verdachte heeft namelijk alleen recht op door de overheid vergoede rechtsbijstand als hij of zij is aangehouden door de politie. Deze rechtsbijstand houdt in consultatiebijstand voorafgaand aan het verhoor en daadwerkelijke verhoorbijstand door een strafrechtadvocaat. Als de verdachte zelf verschijnt en niet wordt aangehouden geeft de overheid geen enkele vergoeding en moet de verdachte zelf de kosten van de advocaat betalen. De verdachte werkt immers vrijwillig mee. Veel mensen zien ervan af voorafgaand aan het verhoor een advocaat te raadplegen en / of mee te nemen naar het verhoor omdat ze bang zijn voor hoge kosten en denken dat het wel los zal lopen bij het politieverhoor. 

Dit is echter niet verstandig. Zonder rechtsbijstand loopt de verdachte groot risico zichzelf (onnodig) te belasten, ook al heeft hij niets met het feit waarvan hij wordt verdacht te maken. Bovendien kan het zijn dat ontlastende omstandigheden niet ter sprake komen, omdat de verdachte niet weet dat deze van belang zijn.

Hierbij komt dat de uitnodiging voor verhoor over het algemeen wordt gebruikt bij verdachten die nog nooit of weinig in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. Juist zij hebben vaak geen idee van wat ze bij het verhoor kunnen verwachten en welke risico’s ze lopen. De verdachte kan na het politieverhoor dan wel naar buiten lopen, maar krijgt vervolgens een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Dit terwijl dat met deugdelijke rechtsbijstand wellicht had kunnen worden voorkomen.    

De praktijk leert namelijk dat de uitnodigingen voor verhoor met name worden verstuurd in zaken waarin het bewijs twijfelachtig is. Voor een aanhouding van de verdachte is toestemming van de officier van justitie nodig. Er zal dan dus echt wat moeten liggen tegen de verdachte. Als dit te weinig is om een aanhouding te rechtvaardigen, kan altijd worden geprobeerd om een verdachte vrijwillig naar het bureau te krijgen. Want wie weet legt hij wel een belastende en dus voor de politie interessante verklaring af.

Advies

Ons advies is dus om voorafgaand aan een verhoor altijd een strafrechtadvocaat te raadplegen. Deze zal u bijvoorbeeld uitleggen dat u niet verplicht bent om aan de oproep gehoor te geven. Ook andere opties, zoals betaalde rechtsbijstand of een verschijning met een beroep op het zwijgrecht, zullen met u worden besproken. Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.

Mocht u vragen hebben of zelf een uitnodiging voor verhoor hebben gekregen, dan kunt u contact opnemen met één van onze strafrechtadvocaten: a.l.poll@salval.com, wierstra@salval.com, c.p.wesselink@salval.com