Indexering Alimentatie 2019

14 november 2018

Mr M.L. Wierstra

Jaarlijks stijgen de alimentatiebedragen als gevolg van het wettelijke indexeringspercentage dat wordt vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming. Het indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie is voor 2019 vastgesteld op 2%. De indexering geldt voor alle vormen van alimentatie, zowel door de rechter vastgestelde alimentatie als door partijen zelf overeengekomen alimentatie, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.

Voorbeeld

De alimentatiebijdrage bedraagt € 200,= per maand. Per 1 januari 2019 moet dit bedrag met 2% worden verhoogd, waardoor de maandelijkse bijdrage € 204,= wordt.

Voor meer vragen over de jaarlijkse wettelijke indexering van alimentatie, of andere mogelijkheden tot wijziging van de hoogte van alimentatie, kunt u contact opnemen met Maartje Wierstra: wierstra@salval.com.