Indexering alimentatie 2018

23 januari 2018

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (voorheen Ministerie van Veiligheid en Justitie) stelt jaarlijks het indexeringspercentage vast waarmee de vastgestelde bijdrage voor kinder- en partneralimentatie per 1 januari van het volgende jaar wijzigt. Het percentage is afhankelijk van de verwachte loonstijging (het loonindexcijfer van het CBS). Het percentage van de indexering voor 2018 is vastgesteld op 1,5%. De automatische indexering geldt voor alle vormen van alimentatie, zowel door de rechter vastgestelde alimentatie als door partijen zelf overeengekomen alimentatie, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.

Voorbeeld: 

De alimentatiebijdrage bedraagt € 200,= per maand. Per 1 januari 2018 moet dit bedrag met 1,5% worden verhoogd, waardoor de maandelijkse bijdrage € 203,= wordt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Maartje Wierstra: wierstra@salval.com