Actueel

Indexering alimentatie 2017: 2,1%

19 januari 2017

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW. De Minister van Veiligheid en Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Dit percentage is afhankelijk van de verwachte loonstijging (het loonindexcijfer van het CBS). De indexering voor 2017 bedraagt 2,1%. De automatische indexering geldt voor alle vormen van alimentatie, zowel door de rechter vastgestelde alimentatie als door partijen zelf overeengekomen, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Voor 2016 bedroeg de wettelijke indexering 1,3%

Mr M.L. Wierstra