Arbeidsrecht - Wijzigingen Wet werk en zekerheid: langdurige ziekte en vakantiedagen

19 juli 2018

Het arbeidsrecht blijft veranderen. Voor zover u inmiddels vertrouwd bent met de sinds 2015 inwerking getreden Wet werk en zekerheid (Wwz): er ligt een wetsvoorstel om de nodige wijzigingen door te voeren. Zo wil de minister dat UWV een vergoeding betaalt aan werkgevers die na twee jaar ziekte het dienstverband met een werknemer willen beëindigen. Sinds de invoering van de transitievergoeding lieten werkgevers het dienstverband na langdurige ziekte vaak in stand om een dergelijke betaling te voorkomen. Een werknemer met een zogeheten 'slapend dienstverband’ beëindigde dit en verlangde vervolgens vergoeding van zijn tijdens ziekte opgebouwde en later opgenomen vakantiedagen. De kantonrechter gaf hem gelijk aan de hand van een uitleg van de Nederlandse en Europese wet/rechtspraak.

Ook tijdens ziekte moeten werknemers derhalve met behoud van loon vakantie opnemen. Denk daaraan! Overigens verjaart de vordering van niet opgenomen vakantiedagen na zes maande (de wettelijke)  dan wel vijf jaar (de bovenwettelijke).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Karin Salomons: k.t.b.salomons@salval.com.