Salomons van der Valk Advocaten Den Haag

Advocaten te Den Haag

Salomons van der Valk advocaten is een advocatenkantoor gevestigd in het Statenkwartier te Den Haag. Bij dit advocatenkantoor werken ervaren advocaten die deskundig zijn in uiteenlopende rechtsgebieden.

Gratis inloopspreekuur: elke maandag van 9.00 – 10.00 uur en 16.30 – 17.30 uur en donderdag van 16:00 uur tot 17:00 uur. U moet zich hiervoor wel aanmelden. Wegens grote drukte is het op dit moment helaas niet mogelijk om voor zaken op het gebied van personen- en familierecht gebruik te maken van het inloopspreekuur. Klik hier voor meer informatie over het gratis inloopspreekuur.

Oud ontslagrecht van toepassing op opzegging arbeidsovereenkomst onderwijzer: daarom geen transitievergoeding toegekend

Een blijvend arbeidsongeschikte leraar in dienst bij de stichting Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal (‘Alliantie’) ontvangt geen transitievergoeding nu het oude ontslagrecht van toepassing is en Alliantie daarom (gelet op de uitzondering in artikel 2 BBA; onderwijzend personeel in onderwijsinstelling) voor de opzegging voor 1 juli 2015 van de arbeidsverhouding met werknemer geen voorafgaande toestemming van UWV nodig heeft. De brief d.d. 11 december 2014 van Alliantie aan werknemer (aldus voor 1 juli 2015), geldt als opzegbrief. Gepubliceerd door arbeids- en ambtenarenrecht advocaat Eliane Korff in SmartNewz Arbeidsrecht (Kluwer) op 21 april 2016.

lees verder >>
Per 1 mei 2016 invoering van de wet DBA.

Als u als ondernemer met ZZP’ers werkt of u bent zelf ZZP’er opgelet! Per 1 mei 2016 wordt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) afgeschaft en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wordt achteraf vastgesteld dat er tóch een arbeidsrelatie was dan kunt u als opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden voor (alsnog) te betalen loonheffing en sociale premies.

lees verder >>
Toekenning billijke vergoeding van € 75. 000 naast transitievergoeding en outplacementvergoeding

In de hoogte van de eveneens door Meijburg & Co B.V. (‘Meijburg’) te betalen transitievergoeding zijn de gevolgen van het einde van het dienstverband weliswaar globaal verdisconteerd maar daarbij is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat verweerder arbeidsongeschikt is en net met een behandeling is aangevangen. De hoogte van de billijke vergoeding is tevens bedoeld ter aanvulling op een eventuele ziektewetuitkering en teneinde verweerder tijdens zijn re-integratie na betermelding enige financiële armslag te geven. Gepubliceerd door arbeids- en ambtenarenrecht advocaat Eliane Korff voor SmartNewz Arbeidsrecht (Kluwer) op 14 april 2016.

lees verder >>
© copyright 2016 Salval - Internet bureau Way2Web